Tavarataksi kasvaa – Tavarankuljetuksia koko Suomeen

Tavarataksi on pitkään panostanut tilaus- ja toimitusprosessien kehittämiseen, tietojärjestelmiin sekä toimintavarmuuteen. Kehitystyöllä on luotu vahva perusta, jolle valtakunnallinen toiminta voidaan rakentaa. Kasvua haetaan lisää laajentamalla valtakunnalliset kaasupullojen toimitukset muuhun rahtiliikenteeseen, pikalavarahteihin ja paketteihin sekä säännöllisiin vakioreitteihin.

Tasainen kasvu kiihtyy palvelualueen kasvaessa

 

Asiakkaamme ovat tiedustelleet mahdollisuutta valtakunnalliseen peittoon tavarankuljetuksissa ja olemme valmiita vastaamaan tähän tarpeeseen. Tavarataksin henkilökunta sekä alihankkijat haluavat sitoutua kasvustrategiaan ja jatkuvaan toiminnan kehittämiseen sen sijaan, että jämähtäisimme nykyiseen toimintamalliin. Kun nämä tärkeät sidosryhmämme sitoutuivat kasvustrategiaan, oli kasvun tielle lähteminen selvää.

Tavarataksin tarina on nousujohteinen ja olemme kasvaneet pienestä tekijästä varteenotettavaksi kuljetustoimijaksi. Kun Tavarataksia isommat toimijat panostavat volyymiin, Tavarataksi keskittyy räätälöityihin – nyt valtakunnallisiin – tavarankuljetuksiin.

Nyt on aika katsoa koko liiketoimintaamme laajemmin, niin maantieteellisesti kuin palvelutarjontamme osalta. Myös kasvaessamme tarkoituksena on erikoistua kuljetuksiin, jotka vaativat yksilöllistä toimitusta tai erityispalvelua. Tavarataksin kuljetukset ja sähköiset palvelut voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaan ja olemme valmiita laajentamaan kuljetusliiketoimintamme koko Suomeen.

– Räätälöidyissä palveluissa ja erikoiskuljetuksissa olemme saavuttaneet asiakkaidemme luottamuksen ja haluamme olla jatkossakin erinomainen kuljetuskumppani, liiketoimintajohtaja Miko Kaapu taustoittaa.

Kaapu lupaa, että kasvusta huolimatta palvelutasosta ei tingitä piiruakaan. Koko Tavarataksin historian ajan toimintaa ovat ohjanneet nopeus ja laatu.

– Jo pitkään olemme panostaneet asiakaslähtöisiin tilaus- ja toimitusprosesseihin sekä digitaaliseen kehitystyöhön. Kehitystyön myötä niin prosessit kuin sähköiset palvelutkin ovat hallinnassa. Pitkäjänteisessä kehityksessä palvelut pystytään lunastamaan jo valtakunnallisesti, Kaapu toteaa.

Liiketoimintaan etsitään jatkuvasti kasvua myös uusilta liiketoiminnan osa-alueilta. Näistä esimerkkeinä päästöttömät kuljetukset ja Lokerikko-palvelu. Kehitystyö jatkuu ja Tavarataksilla työstetään jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kasvuun.
Viimeisen viiden vuoden aikana liikevaihto on kasvanut tasaisesti, lähes 11 prosenttia. Palveluiden laajentuessa koko maahan, tälle vuodelle kasvua on budjetoitu 8 prosenttia viime vuodesta. Vuoden 2023 liikevaihtotavoitteeksi Tavarataksilla on asetettu 22,5 miljoonaa euroa.

Tasainen kasvu kiihtyy palvelualueen kasvaessa

 

Tavarataksi tekee jo kaasukuljetuksia koko maan laajuisesti. Kasvua haetaan lisää laajentamalla valtakunnalliset kaasupullojen toimitukset muuhunkin rahtiliikenteeseen, pikalavarahteihin ja paketteihin. Tavarataksi laajentaa myös säännöllisesti liikennöiviä vakioreittejä kaikkialle Suomeen. Kuljetuspalveluiden lisäksi nyt myös nosturiautopalvelut ovat saatavilla koko Suomessa.

Digitaalisen palvelukehityksen myötä asiakkaat ovat muuttaneet strategioitaan kuljetuskumppaneidensa valinnassa. Sähköinen tiedonsiirto on avannut uusia mahdollisuuksia. Samalla IT-projektien vaatimat resurssit ja investoinnit ovat ohjanneet asiakkaita keskittämään logistiikkapalveluitaan luotetuille kumppaneille.

 

Tavarataksi on panostanut digitaalisen kehitykseen jo pitkään ja työvälineet sähköiseen tiedonsiirtoon asiakkaan ja Tavarataksin välillä ovat erinomaisella tasolla. Tämä on luonut hyvän pohjan paitsi Tavarataksin myös asiakkaidemme kasvulle.

 

Sähköisellä rajapinnalla voidaan siirtää haluttuja tietoja asiakkaan ja Tavarataksin järjestelmien välillä. Jouheva tiedonsiirto tehostaa kuljetusten hallinnointia. Tiedot ovat saatavissa sekä asiakkaan että Tavarataksin järjestelmissä ja näin ollen molemmat osapuolet voivat helposti hyödyntää tietoa. Liiketoimintajohtaja Kaapu painottaa digitaalisen kehityksen ja sähköisen tiedonsiirron tuomia mahdollisuuksia ja merkitystä tämän päivän logistiikkakumppanin valinnassa:

– Asiakkaan ja Tavarataksin järjestelmien välille liikkuva tieto sekä tiedon hyödyntäminen ovat avainasemassa. Asiakas voi esimerkiksi tehdä kuljetustilauksen tai seurata lähetyksen etenemistä omassa toiminnanohjausjärjestelmässään. Tiedon avulla voimme auttaa asiakastamme palvelemaan omia loppuasiakkaitaan paremmin.

Sähköisten palveluiden avulla kuljetuspalvelut ovat kehittyneet entistä asiakaslähtöisemmiksi. Tavarataksin liiketoiminnalle on oleellista se, että kuljetukset ja palvelutaso vastaavat kaikilta osin luvattua.

Vaikka kasvua on odotettavissa, olemme yhä sitoutuneet ensiluokkaiseen palveluun ja kuljetusten nopeudesta tai luotettavuudesta ei tingitä. Pystymme toimittamaan vaativimmatkin kuljetukset Hangosta Inariin ja haluamme mahdollistaa valtakunnalliset kuljetukset sekä nykyisille että uusille asiakkaillemme, Kaapu täsmentää.

 

 

Kuljetuskumppaneita tarvitaan lisää toiminnan kasvaessa

 

Tavarataksi varmistaa alihankkijoilleen tarvittavat toimintaedellytykset ja runsaasti kuljetuksia.


Kasvua varten Tavarataksi on kasvattanut kuljettajayrittäjien verkostoa sekä kalustoaan, mutta kasvun jatkuessa uusille alihankkijoille ja kalustolle on luonnollisesti tarve. Tavarataksi varmistaa alihankkijoilleen tarvittavat toimintaedellytykset ja runsaasti kuljetuksia. Näin ollen myös alihankkijoiden kaluston käyttöaste kasvaa ja kuljetusyrittäjät hyötyvät koko maan kattavasta liiketoiminta-alueesta.

Tavarataksin alihankkijoina kuljetusyrittäjät voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa, kun Tavarataksi huolehtii ajojärjestelyistä ja yhteydenpidosta asiakkaisiin.


Ammattitaitoiset kuljettajat ovat Tavarataksille tärkeä sidosryhmä, jolle halutaan tarjota hyvät mahdollisuudet liiketoiminnan harjoittamiseen ja tehostamiseen.

– Luomme kuljetusyrittäjälle helpon toimintaympäristön ja toimitamme käyttöön resurssit, joiden avulla voi palvella laajempaa asiakaskuntaa ja vastata esimerkiksi sähköisten järjestelmien vaateisiin. Tässä me haluamme olla jatkossakin ykkösiä. Tavarataksilla on myös vahva ja luotettava brändi, johon kuljetusyrittäjien ja asiakkaidemme on hyvä tukeutua, Kaapu päättää.

 
Haluatko tietää lisää yhteistyöstä Tavarataksin kanssa?

 

 

Ajankohtaistavaltakunnallinen tavarankuljetus