Vastuullisuus

Vastuullinen kuljetustoiminta on taloudellisesti, laadullisesti ja ympäristön näkökulmasta kestävää liiketoimintaa. Tieliikenteen kuljetuksissa korostuu lisäksi liikenneturvallisuus. Nykyisessä toimintaympäristössä vastuiden ja ympäristövaikutusten ymmärrys korostuu. Myös sidosryhmien odotukset vastuullisesta kuljetusliiketoiminnasta eroavat toisistaan.

Päämäärämme on olla esimerkillinen toimija sekä asiakkaille että autoilijoillemme

Me Tavarataksilla, asiakkaidemme ja autoilijoidemme tärkeänä kumppanina, otamme toiminnassamme vastuullisuuskysymykset huomioon. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on myöntänyt Tavarataksi Finland Oy:lle ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit osoituksena laatukriteerien täyttämisestä – laadunhallinnan, -varmistuksen ja ympäristön näkökulmasta.

Päämäärämme on olla esimerkillinen toimija sekä asiakkaille että autoilijoillemme. Kehitämme ja ideoimme uusia toimintatapoja, jotta toimintamme olisi entistä vastuullisempaa.

Ympäristönäkökulmaa ei voi sivuutta keskusteluissa. Pyrkimys päästöjen vähentämiseen ohjaa kohti vastuullisempaa liiketoimintaa. Kuljetuskumppanin keino päästöjen vähentämisessä on nykyaikaiseen kalustokantaan panostaminen, kuljetusten optimointi sekä ympäristöä vähemmän kuormittavan biodieselin käyttö. Optimoimme kuljetuksia jotta kuormien täyttöaste on mahdollisimman korkea. Tässä hyödynnämme runkolinjastoa sekä meno-paluu-kuljetuksia.

Tarjoamme asiakkaillemme aktiivisesti mahdollisuutta ympäristöystävällisemmän polttoaineen käyttöönottoon kuljetuksissa. Jo vuodesta 2018 pitkäaikainen asiakkaamme BE Group siirtyi osassa kuljetuksia uusiutuvan biodieselin käyttöön. Nykyään biodiesel on käytössä kaikissa asiakkaan kuljetuksissa ja noin neljänneksessä kaikista kuljetuksista. Tarvittaessa raportoimme kuljetustemme päästöt.

Osa vastuullista liiketoimintaa on toisaalta toiminnan kannattavuus – eri sidosryhmien odotukset huomioiden. Vakaalla taloudellisella pohjalla pystymme työllistämään ihmisiä, säilyttämään työpaikat sekä tukemaan paikallista ja suomalaista yrittäjyyttä. Laadimme toiminnallemme sekä lyhyen että pitkän aikavälin tuotannolliset ja taloudelliset mittarit, joita seuraamme.

Mikäli vastuullisuus herättävät ajatuksia ja haluat keskustella aiheesta, otathan meihin yhteyttä.