Historia

Tavarataksi Finland Oy

1980-luku: alkutaival

Yrityksen perustajat olivat Jyrki Järvinen ja Markku Teva. Jyrki toimi tuolloin Kiitolinjan aluejohtajana ja Markku Starkjohann-Telkon materiaalipäällikkönä.

Lahden Tavarataksit Oy perustettiin 1980. Liikeidea oli tuottaa tavarantoimituksia lähtöpaikasta kohdepaikkaan suoraan, ilman välivarastointia – paikallisten autoilijoiden voimakkaasta vastustuksesta huolimatta. Tämä on edelleen Tavarataksien liikeidean perusta. Uutuustuotteena kuljetusmarkkinoilla olivat myös kaupunkireitit.

Jyrki ja Markku johtivat Tavaratakseja sivutoimisesti kotona työskennellen. Lahden Tavarataksit Oy aloitti varsinaisen toimintansa 1.11.1980 jakamalla joulukukkia neljän auton (autoilijan) voimin.

Markku Teva jäi sivutoimiluvan puuttumisen vuoksi toiminnasta pois helmikuussa 1981 ja Jyrki jatkoi toimintaa yksin (vaikka hänellekään sivutoimilupaa ei Kiitolinjalta myönnetty). Autoilijat tulivat Lahden Autokunnasta, koska toiminta tarvitsi autoilijoilta liikenneluvat.

Alkuvuosina ajojärjestelijä ja myyntimies Olli Mäkelä pyöritti ansiokkaasti Lahden Tavarataksin operatiivista arkea  – lähes viikoittain kauppakello soi  uuden asiakkaan kunniaksi. 

1980-luvun lopulla Jyrki siirtyi päätoimiseksi Lahden Tavarataksien toimitusjohtajaksi ja vuosikymmenen lopun nousukausi oli erittäin suotuisaa aikaa Lahden Tavarataksille.

1990-luku: historian vaikein taival

90-luvun alussa yrityksen toimintaa koettelivat Suomen kansantalouden lama sekä alalle tullut uusi kilpailija, joka romutti kuljetushinnat. Tänä aikana Lahden Tavaratakstit velkaantui niin voimakkaasti, että valtaosa yrityksen osakekannasta siirtyi Lahden Autokunnan (KTK) omistukseen.

90-luvun puolivälissä perustettiin myös Helsingin Tavarataksit Oy, joka myytiin vuonna 1999 pois kannattamattomana.  Perustaja Jyrki Järvinen kuoli äkillisesti huhtikuussa 1999, jonka jälkeen yrityksen myyntipäällikkönä aloitti Jarkko Hämäläinen. Jarkosta tuli myöhemmin yrityksen pitkäaikainen toimitusjohtaja.

Lahden Tavarataksit kävi hyvin lähellä konkurssia, mutta ammattitaitoisen toimistohenkilökunnan, joustavien autoilijoiden ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden ansiosta yritys pelastui. Kuljetuspäällikkönä toimi Aimo Soininen ja talousasioita vastasi Tarja Järvinen.

2000-luku: nousu tuhkasta ja jatkuvaa muutosta

2000-luvulla kilpailijoita hävisi markkinoilta. Suurten valtakunnallisten asiakkuuksien vauhdittamana Lahden Tavarataksien liiketoiminta lähti voimakkaaseen nousukiitoon.

Liikevaihto ja tulos paranivat ripeästi 2000-luvun alussa ja tämä tahti on jatkunut tähän päivään saakka. Jyrki Järvisen perilliset myivät loput osakkeet Lahden Autokunnalle ja yhtiön ainoaksi omistajaksi tuli Lahden KTK 100 % omistusosuudella.

Vuoden 2010 lopussa Turkulainen kuljetusalan raskaan sarjan toimija Läänin Kuljetus Oy osti Lahden KTK:n ja Lahden Tavaratakseista tuli 1.1.2011 alkaen Läänin Kuljetuksen tytäryhtiö.

1.4.2011 Toimitusjohtajana aloitti Anssi Teva. Yrityksessä aloitettiin prosessit toiminnan laajentamiseksi uusille toiminta-alueille sekä yhtiön kehittämiseksi – haettiin jatkuvasti uusia toimintatapoja sekä mietittiin, miten asioita voisi tehdä asiakkaan näkökulmasta paremmin.

Sekä emoyhtiö Läänin Kuljetus ja Tavarataksit tytäryhtiönä taistelivat keskenään samoista markkinoista välillä rajustikin –lopulta päädyttiin pohtimaan asian järkevyyttä.  Vuoden 2015 kesällä alettiin suunnitella entistä suurempaa yhtiötä, jossa kaikki konsernin synergiat yhdistyisivät.

Vuoden 2016 alussa konsernin logistiikkatoiminnot brändäsivät itsenä Tavarataksi Finlandiksi, vaikkakin  taustalle jäi vielä kaksi erillistä yhtiötä. Visuaalisesti ulospäin tämä näkyi yhtenäisenä, uuden ilmeen mukaisena kuljetuskalustona, kun 121 kuljetusyksikköä saivat uuden, Tavarataksi Finlandin ilmeen.

Tavarataksi Finland Oy syntyi 1.1.2018

Konsernin rakennetta yksinkertaistettiin ja Läänin Kuljetus Oy:n logistiikan liiketoiminnot yhdistettiin Lahden Tavarataksit Oy:n alle. Samalla Lahden Tavarataksit muutti nimensä Tavarataksi Finland Oy:ksi.

1.1.2018 yhdistyivät kaksi samanhenkistä, asiakaslähtöistä ja kuljetusalan huippuyritystä, jotka täydentävät toistensa toimialavahvuuksia: Konsernirakenteen selkiyttäminen mahdollisti paremman keskittymisen logistiikan asiantuntijapalveluiden kehittämiseen ja asiakkaiden kokonaistarpeiden huomioimiseen.

Tavarataksi Finland Oy:n vuoden 2020 arvioitu liikevaihto on noin 22 miljoonaa euroa.

Tavarataksi-brändi voi hyvin. Vuonna 1980 aloitetulle suoratoimitusliiketoiminnalle riittää kysyntää, kun yritykset ajavat varastojaan alas sekä myyvät pois omaa kuljetuskalustoaan.

Jotta yhtiö pystyy vastaamaan tulevaisuudessa asiakkaiden tarpeisiin laadukkaasti, tulee taustalla olla laajamittaiset kehitysresurssit, edistykselliset digipalvelut sekä laaja palveluverkosto.
Tällä hetkellä arki on vahvan kuljetusosaamisen lisäksi myös tiedonsiirtoa.

Klikkaa kuva isommaksi: