Woikoski Oy – “Tavarataksi on kotimaisen kuljetusalan edelläkävijä sähköisissä palveluissa”

Tavarataksi Finland & Woikoski Oy, asiakasreferenssi

Tavarataksin pitkäaikainen asiakas Woikoski Oy tuottaa kaasuja muun muassa kotimaiseen teollisuuteen ja lääkinnälliseen käyttöön. Jo vuonna 1882 perustetulla perheyrityksellä on pitkät perinteet ja noin 60 000 loppuasiakasta ympäri maata. Kun myynti kattaa koko maan ja asiakaspalvelu on liiketoiminnan keskiössä, kaivataan myös kuljetuskumppanilta kyvykkyyttä, kalustoa ja joustavaa yhteistyötä.

Tavarataksi Finland & Woikoski Oy, asiakasreferenssi

Intensiivistä kehitystyötä kohti tehokkaampaa logistiikkaa

Woikosken hankinta- ja logistiikkajohtajana toimiva Jarkko Moilanen tekee tiivistä yhteistyötä Tavarataksin kanssa. Kuluvan vuoden aikana on kehitetty yhdessä Woikosken logistiikkaa tehostavaa sähköistä järjestelmää, joka tarkoittaa muun muassa paperisten rahtikirjojen jäämistä historiaan.

– Yhteistyö Tavarataksin kanssa yltää kauas ja matkan varrella on kasvettu tiiviiseen kumppanuuteen. Kuluvan vuoden suurin projekti on ollut sähköisen rahtikirjan käyttöönotto. Voisi todeta, että Tavarataksi on potkinut meitä hyvällä tavalla eteenpäin projektissa ja lopputulos on tehostanut merkittävästi logistiikkaa sekä tiedonkulkua, Moilanen tiivistää Tavarataksin roolia uudistuksessa.

Tavarataksin kanssa yhteistyössä toteutetun sähköistyksen myötä, Woikoskella on vapautunut huomattavasti resursseja, jotka ennen kuluivat esimerkiksi paperisten rahtikirjojen käsittelyyn. Lisäksi Woikosken asiakkaan on nyt mahdollista saada tieto jo etukäteen, mitä tuotteita Tavarataksin kuljetuksessa on saapumassa ennalta sovittuun määräaikaan mennessä.
– Tavarataksi on kotimaisen kuljetusalan edelläkävijä sähköisissä palveluissa. Lisäksi yhteydenpito on välitöntä ja se on tärkeä tekijä toimivassa yhteistyössä, Moilanen lisää.

 

Kumppanuus on laajentunut – samoin jakelualueet

Kun katsoo taustapeiliin ja yhteistyön alkuaikoihin, voi todeta, että sekä Woikoski että Tavarataksi ovat kasvaneet yhtä matkaa. Kuljetuskumppanuudessa Tavarataksi käy asiakkaidensa kanssa tasaisin väliajoin läpi kuljetustarpeita ja mahdollisesti laajenevia sekä tehostettavia liiketoiminta-alueita – näin on toimittu myös Woikosken kanssa.

– Arvomme kohtaavat Tavarataksin kanssa. Asiakaspalvelu ja toimitusvarmuus ovat kummallekin prioriteetti, joten siltä pohjalta on ollut hyvä kehittää kumppanuutta. Woikoski toimii ja toimittaa ympäri Suomen. Kilpailutuksen kautta laajensimme Tavarataksin liikennöimää jakelualuetta vastikään Pohjanmaalle, Moilanen kertoo.

Kun kuljetetaan kaasutuotteita, kyseessä on lähes aina niin kutsuttu vaarallisten aineiden kuljetus. Nämä vaativat kuljettajilta erillistä VAK/ADR-ajolupaa, mikä Tavarataksin kuljettajilta löytyy. Kaasukuljetukset vaativat kuljetuskumppanilta myös soveltuvaa kalustoa. Tavarataksin strateginen valinta on panostaa kaasukuljetuksiin. Yhteistyö Woikosken kanssa on avainasemassa tässä kasvustrategiassa. Myös Moilanen on kokenut yrityksen olevan Tavarataksille merkittävä asiakas, johon kuljetuskumppani on valmis panostamaan.

Järkevä logistiikka osana kestävämpää liiketoimintaa

Kumppanuutta kehitetään jatkuvasti siten, että se on molemmille osapuolille kannattavaa. Suomessa välimatkat ovat pitkät ja kaasuja kuljetetaan tuhansia kilometrejä päivässä. Sen myötä logistiset ratkaisut vaikuttavat paitsi yrityksen katteeseen myös ympäristökuormaan. Tässäkin suhteessa kuljetuskumppanuus ja ajojärjestely nousevat arvoonsa. Moilanen toteaa, että myös tältä osin arvot kohtaavat Tavarataksin kanssa:

– Raportoimme liiketoimintamme päästövaikutuksia viranomaistahoille säännöllisesti. Myös asiakkaidemme keskuudessa on kiinnostuttu siitä, millaisen hiilijalanjäljen jätämme jälkeemme. Sähköisiin toimitustietoihin perustava päästöraportointi onkin jo kehitteillä. Olemme huomanneet, että asiakkaidemme keskuudessa kiinnostus päästövapaisiin ja sähköisiin kuljetuksiin on kasvanut.

Tavarataksin asiakkaiden kilpailutuskriteereissä korostuu entistä useammin kuljetuskumppanin vastuullisuus – ja hyvä niin. Sähköisen rahtikirjan käyttöönotto on Woikosken kanssa jo parantanut kuljetusten täyttöastetta. Seuraava projekti lienee pyrkimys kuljetusten synergiaetuihin. Woikosken asiakkaista osa on myös Tavarataksin asiakkaita.

– Jos Tavarataksi pystyy yhdistämään kaasukuljetuksemme samaan lastiin muiden kuljetettavien tuotteiden kanssa, se ei ole meiltä mitään pois. Myös ilmasto kiittää ja toimitusajat lyhenevät. Olisi typerää ajaa kaksi kuljetusta samaan osoitteeseen vain siksi, että rahdin maksaja on eri, Woikosken hankinta- ja logistiikkajohtaja Moilanen päättää.

Tavarataksin näkökulma vihreään siirtymään

Tavarataksin ja Woikosken yhteistyö jatkuu ja kasvaa luonnollisesti, kun yhdessä ideoidaan uusia kehitysprojekteja. Woikoski on Tavarataksille merkittävä asiakas, joka katsoo avoimin mielin tulevaisuuteen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KaasukuljetuksetSähköiset palvelut