Vastuullisuus

Vastuullisuus

Vastuullinen kuljetustoiminta on taloudellisesti, laadullisesti ja ympäristön näkökulmasta kestävää liiketoimintaa. Tieliikenteen kuljetusyrityksissä korostuu lisäksi liikenneturvallisuus. Vastuullisuuden ja ympäristövaikutusten ymmärrys sekä vastuullisuusodotukset eri sidosryhmiä kohtaan kasvavat.

Me Tavarataksilla, asiakkaidemme ja autoilijoidemme tärkeänä kumppanina, olemme ottaneet toiminnassamme nämä asiat keskeisesti huomioon. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on myöntänyt Tavarataksi Finland Oy:lle ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit osoituksena laatukriteerien täyttämisestä sekä laadunhallinnan, -varmistuksen ja ympäristönäkökulmasta.

Päämäärämme on olla esimerkillinen toimija niin asiakkaidemme kuin autoilijoidemme keskuudessa. Kehitämme ja ideoimme uusia toimintatapoja kuinka voisimme toimia vastuullisemmin.

Vastuullisuuskeskusteluissa nousee esiin poikkeuksetta ympäristönäkökulma. Pyrkimys päästöjen vähentämiseen on merkittävä askel kohti vastuullisempaa liiketoimintaa. Kuljetuskumppanin keinot päästöjen vähentämisessä ovat tällä hetkellä nykyaikaiseen kalustokantaan panostaminen, kuljetusten optimointi sekä ympäristöystävällisemmän polttoaineen käyttö. Pyrimme optimoimaan kuljetuksia kuormien täyttöastetta lisäämällä sekä meno-paluu-kuljetuksia hyödyntämällä. Lisäksi autoilijoillamme on käytössään lähes poikkeuksetta kalustoluokkaa 5 ja 6.

Näiden lisäksi olemme aktiivisesti tarjonneet asiakkaillemme mahdollisuutta ympäristöystävällisemmän polttoaineen käyttöönottoon kuljetuksissa. Siirryimme yhteistyössä BE Groupin kanssa ottamaan jo vuonna 2018 käyttöön osassa heidän teräskuljetuksiaan sataprosenttisesti uusiutuvan Neste MY dieselin.

Oleellisena osana vastuullisessa liiketoiminnassa on kannattava liiketoiminta, eri sidosryhmien odotukset huomioiden. Toimimalla vakaalla taloudellisella pohjalla pystymme työllistämään ja myös säilyttämään työpaikat sekä tukemaan paikallista ja suomalaista yrittäjyyttä. Laadimme toiminnallemme sekä lyhyen että pitkän aikavälin tuotannolliset ja taloudelliset mittarit, joiden seuraaminen kuuluu päivittäiseen työhömme.

Mikäli vastuullisuusasiamme herättävät ajatuksia ja haluatte keskustella aiheesta, otathan yhteyttä meihin.

Anssi & Juha-Pekka

Ota yhteyttä!
Miko Kaapu
0400 494 078
miko.kaapu@tavarataksit.com

Miko Kaapu